Over Ons

Chaverim is begonnen in januari 1996 als een jongerenkoor. De leden waren (en zijn voor het merendeel nog steeds) afkomstig uit de hervormde gemeente en gereformeerde kerk van Raamsdonksveer. Zij wilden liederen zingen waaruit hun opvatting over hun geloof tot uiting kwam. Zo kwamen ze uit op opwekkings- en gospelliederen. Men heeft gekozen voor de Hebreeuwse naam “Chaverim”, dat betekent vrienden. In het Bargoens zou van deze naam “gabbers” gemaakt kunnen worden. Met deze naam wilden de koorleden uitdrukken dat een goede onderlinge band een belangrijke voorwaarde is om als koor naar buiten te treden en het evangelie met hun liederen te verkondigen.
Sinds 2000 is Wim van Kuik uit Oosterhout onze dirigent, wij worden ook door hem begeleid samen met onze percussionist Matthias van Kuik.
Op 26 maart 2011 vond het 15-jarig jubileum plaats met liederen van het eerste uur en ons actueel repertoire. In een goede sfeer keken we achterom en vooruit,  het 25-jarig jubileum in 2021 konden we helaas niet vieren vanwege Corona.