Gospelkoor Chaverim
gospelkoorchaverim@gmail.com

  

Hoe het begon 

Chaverim is begonnen in januari 1996 als een jongerenkoor. De leden waren (en zijn voor het merendeel nog steeds) afkomstig uit de hervormde gemeente en gereformeerde kerk van Raamsdonksveer. Zij wilden liederen zingen waaruit hun opvatting over hun geloof tot uiting kwam. Zo kwamen ze uit op opwekkings- en gospelliederen. Ze kozen voor de Hebreeuwse naam "Chaverim", dat betekent vrienden. In het Bargoens zou van deze naam "gabbers" gemaakt kunnen worden. Met deze naam wilden de koorleden uitdrukken dat een goede onderlinge band een belangrijke voorwaarde is om als koor naar buiten te treden en het evangelie met hun liederen te verkondigen.

De eerste dirigent van het koor was Jaco van de Werken uit Werkendam. Hij wilde graag meehelpen om in Raamsdonksveer een koor van de grond te krijgen. Maar dat werd meer. Want met het groeien van het ledental groeide ook de kwaliteit. Onder Jaco van de Werken is Chaverim een flink koor met een eigen sound geworden. En met het groeien van het ledental werd ook de gemiddelde leeftijd hoger. De naam werd dus Gospelkoor Chaverim.

Eind 1999 kwam er een nieuwe dirigent: Wim van Kuik uit Oosterhout. Onder diens leiding groeide het koor door tot ruim 40 leden. Ook de begeleiding werd uitgebreid. Naast Johan Tuk op slagwerk werd de jonge pianist Rowan van der Westen aangetrokken. Zo kon de dirigent zich vanaf zijn komst volledig richten op het dirigeren.

Onder zijn leiding vierde het koor in 2001 haar vijfjarig bestaan. Het koor Kairos uit 's Gravendeel luisterde met zijn aanwezigheid het jubileum op. Rowan van de Westen werd in 2003 als pianist bij het koor opgevolgd door Joop de Zwart uit Waalwijk, die een jaar later wegens studie zijn verbintenis moest opzeggen. Lange tijd is daarna Jasper Otten (sinds januari 2005) de vaste pianist van het koor. Regelmatig vulde basgitarist Bjorn de Koeijer het combo aan, zodat zij de muziekkleur van Chaverim prima voor het voetlicht konden brengen.

Op 4 februari 2006 vierde het koor zijn 2e jubileum in de PKN Kerk aan de Emmastraat. In een volle zaal maakten vele trouwe bezoekers mee dat er 10 jaar gospelgeschiedenis in Raamsdonsksveer werd geschreven. De praiseband Yadah uit Sliedrecht gaf daarbij nog een extra sfeerimpuls met haar optreden. In de maanden na het jubileum werden de gezongen liederen op CD gezet in de Swamp-studio in Raamdonk.

In de jaren daarna is het ledenaantal van het koor wat geslonken. Een trend die in het hele land is waar te nemen laat ook Chaverim niet onberoerd. Toch mogen we niet mopperen met een ledenaantal van 35. Na het vertrek van Jasper als pianist  vonden we in Martijn St. Jago een opvolger.

Op 26 maart 2011 vond het 15-jarig jubileum plaats in onze vertrouwde kerk aan de Emmastraat. Dit keer geen gastoptredens. Het programma bestond uit liederen van het eerste uur en ons actuele repertoire. In een goede sfeer keken we achterom en vooruit. Veel leden en musici uit de beginperiode waren aanwezig en met elkaar mochten we een mooie, sfeervolle avond beleven. Op het jubileum nam Johan Tuk afscheid en inmiddels is Tim Raamstijn uit Sprang Capelle zijn opvolger.

In 2016 vierde het koor het twintigjarig jubileum in de kerk aan de Emmastraat. Ook deze keer was er een enthousiast publiek. Veel nieuwe liederen werden gezongen en het bezoek kon genieten van een prachtige avond. Om het jubileum en de vriendschappelijke band met elkaar te vieren, zijn alle koorleden met elkaar een gezellige dag op stap geweest naar het Zuiderzee museum.